Gimsøy | Bygdetunet | Gammel tid | Nyere tid  | Gimsøykalenderen | Gimsøydagen |  Om foreningen | Linker | Hjem  

Gammel tid på Gimsøya - Fra steinalder til 1200 tallet


Fra arbeidet med en kopi av bautastein fra Vinje på Gimsøya. Steinen bærer den eldste kjente skrevne kilde fra Lofoten og Vestrålen, og den stammer antaklig fra 900 tallet. Bildet er tatt på Borg i 2007 og steinhuggerne kommer fra Skåne i Sverige.

Klikk på pilen til høyre for å se funn og fornminner
fra ulike tidsepoker i gammel tid.
Eldre steinalder i Lofoten regnes fra tiden før 4000 f. Kr. og det som vi regner som yngre steinalder varte helt fram til Kristi fødsel. Dermed varte steinalderen i Lofoten 5000 år lengre enn i Midtøsten og 1500 år lengre enn i sør Skandinavia. Noe bronsealder kan man ikke si at en har hatt i Lofoten for utviklingen fra steinalder
gikk raskt inn i jernalderen og vikingtid.

De eldste funn og fornminner som er funnet på Gimsøy er fra yngre steinalder ca 3000 f. Kr.
Les mer om Steinalder


Eldre jeranlder - 0 - 600 tallet.
Her er ergistrert 4. sikker eller sansynlig gård Hov - Vinje Gimsøysand - Barstrand og 2 anlegg (Mulig gård) Vik og Saupstad. Omkranset av disse gårdene finner vi det best bevarte tunanlegg i Lofoten. Les mer om eldre jernalder


Yngre Jernalder - 600 - 1050 tallet.
Her er 7 sikre eller sansynlige gårder på Gimsøya Vik
Hov - Saupstad - Vinje - Gimsøysand - Barstrand og Sundklakk. Les mer om yngre jernalder

Vikingtid - 800 - 1050 tallet.
Gimsøysteinen som vi ser her til venstre er
fra Vinje på Gimsøya. Steinen bærer den eldste kjente skrevne kilde fra Lofoten og Vestrålen, og den stammer antaklig fra
900 tallet. Les mer om vikingtid

 Aktiviteter i foreningen

Gimsøydagen
11. juli 2009
Sted: Bygdetunet

Se bilder fra tideligere år
HER

Dugnads informasjon
Hver onsdag kl 18.00 er det dugnad på Bygdetunet. Alle velkommen!

Se bilder fra de forskjellige dugnadene HER

KRONERULLING
Gjennom hele året hav vi kronerulling til inntekt til historielaget. På Gimsøy-dagen trekker vi ut en vinner blandt giverne som får et maleri.
Les mer om kronerullingen HER


Kontakte oss
E-post: post@gimsoy-historielag.no

Gimsøy Historielag ©2009