Gimsøy | Bygdetunet | Gammel tid | Nyere tid  | Gimsøykalenderen | Gimsøydagen |  Om foreningen | Linker | Hjem  

Gammel tid på Gimsøya - Steinalder


 

Eldre steinalder 10000 f. Kr. - 4000 f. Kr.
Yngre steinalder 4000 f. Kr. - 0

Det er på Gimsøya funnet plantepollen som viser funn av åkerbruk (hvete og bygg) viser som en sped begynnelse de første hundreårene etter 3000 f.Kr. Gården har vært grunnelementet i sosial orginasjon. I prinsippet kan vi si at gårdene var likeverdige enheter og de fleste behov ble tilfredstillet innafor gårdens rammer.

Disse gårdsanleggene består av flere hustufter og er ordnet i et nokså fast system omkring et nermest lukket tun.

Anleggene på Gimsøya er vanskelig å feste til noen historisk kjente høvdingeseter. Den geografiske sammenhengen mellom tunanlegg og høvdingeseter fra vikingetiden må tross dette betrakter som nokså godt etablert. Et siste argument for å støtte denne oppfatninga finner vi ved å se hvor de serlig store nausttuftene ligger.

I denne perioden er det funnet (registrert) 1 boplass på Hov og enkeltfunn fra Vik. Bosetningskart Austvågøy og Gimsøy ca 300 f.Kr. - 0.

I Thorleif Sjøvolds analyse av eldre jernalders materiale finnes gårdsbosetning på Hov (gravfunn som er datert til 200 - tallet e.Kr.)

Aktiviteter i foreningen

Gimsøydagen
11. juli 2009
Sted: Bygdetunet

Se bilder fra tideligere år
HER

KRONERULLING
Gjennom hele året hav vi kronerulling til inntekt til historielaget. På Gimsøy-dagen trekker vi ut en vinner blandt giverne som får et maleri.
Les mer om kronerullingen HER


Kontakte oss
E-post: post@gimsoy-historielag.no

Gimsøy Historielag ©2009