Gimsøy | Bygdetunet | Gammel tid | Nyere tid  | Gimsøykalenderen | Gimsøydagen |  Om foreningen | Linker | Hjem  

Velkommen til Gimsøy Historielag på Gimsøya i Lofoten


Gimsøya var fra gammelt av inndelt i gårdene: Barstrand, Gimsøysand, Vinje, Saupstad,
Hov, som vi ser på bildet over, Vik, og Sundklakk.

Arkeologiske funn og fornminner viser at Gimsøy engang har hatt en sentral, politisk stilling og vært hjemstedet for en rik og mektig slekt. Tre av medlemmene kjenner vi navnene på gjennom Gimsøysteinen som ble funnet i 1868.

Gimsøy Historielag (GH) ble startet i 1996 og har i denne tiden arbeidet for å synliggjøre, registrere og ta vare på øyas kulturarv. Planene for et bygdetun kom tidlig i gang, og tunet ble etablert ved Rollgården på Vinje hvor bygdetunet fikk overta ”Mossafjøset” og et uthus samt ca 5-måls tomt i 1997.

Barstrand gamle skole fra ca 1880 ble flyttet hit i 2005. Vi har også en gammel kårstue fra Barstrand bygd tidlig på 1800-tallet i Henningsvær som rorbu før den i siste halvdel av 1800-tallet ble demontert og flyttet til Barstrand, og brukt som kårstue på gården Barstrand-indre.Aktiviteter i foreningen

Gimsøydagen
11. juli 2009
Sted: Bygdetunet

Se bilder fra tideligere år
HER

Dugnads informasjon
Hver onsdag kl 18.00 er det dugnad på Bygdetunet. Alle velkommen!

Se bilder fra de forskjellige dugnadene HER

KRONERULLING
Gjennom hele året hav vi kronerulling til inntekt til historielaget. På Gimsøy-dagen trekker vi ut en vinner blandt giverne som får et maleri.
Les mer om kronerullingen HER


Kontakte oss
E-post: post@gimsoy-historielag.no
Gimsøy Historielag ©2009