Gimsøy | Bygdetunet | Gammel tid | Nyere tid  | Gimsøykalenderen | Gimsøydagen |  Om foreningen | Linker | Hjem  

Nyere tid på Gimsøya
 


Høgmiddelalderen med antatt maximalbosetning på 1200 tallet e.Kr.
På Gimsøya fortsatt 7 sikre eller sanlynlige gårdsanlegg.

Seinmiddelalderen ca 1350 - 1500 e.Kr.

Seinmiddelalder bosetningen finner vi konstant også på Gimsøya etter svartedauen ut ifra ødegårdsundersøkelser. Raftsundet og store deler av Austvågøya var lagt øde. Det ser ut til at Gimsøya med gode jordbruksområder og godt heimfiske ble foretrukket som nye bosteder av den igjenverende befolkningen. Det er nokså klart at naboskap også har spilt en rolle på den måten at ledige gårder i et område der også andre gårder var bosatte er blitt foretrukker, framfor gode gårder som lå mer øde til.


 

 
Aktiviteter i foreningen

Gimsøydagen
11. juli 2009
Sted: Bygdetunet

Se bilder fra tideligere år
HER

Dugnads informasjon
Hver onsdag kl 18.00 er det dugnad på Bygdetunet. Alle velkommen!

Se bilder fra de forskjellige dugnadene HER

KRONERULLING
Gjennom hele året hav vi kronerulling til inntekt til historielaget. På Gimsøy-dagen trekker vi ut en vinner blandt giverne som får et maleri.
Les mer om kronerullingen HER


Kontakte oss
E-post: post@gimsoy-historielag.no

Gimsøy Historielag ©2009